V systémoch sa vyznáme.

Služby

Máme radi výzvy a progres. Preto sme založili HN Systems, s.r.o

Sme skupina ľudí, ktorí sa dlhodobo venujú projekcii, realizácii a celému manažmentu okolo elektrických systémov. Vďaka našim skúsenostiam a schopnostiam vieme pružne reagovať na takmer každú požiadavku klienta.

Ponúkame komplexné riešenia pre:

projektovanie a realizáciu silnoprúdových a slaboprúdových štruktúr

návrh a realizáciu meracích a regulačných obvodov vykurovacích a vzduchotechnických sústav

konfiguráciu a správu počítačových sietí

konfiguráciu systémov pre inteligentné domácnosti

projektovanie, realizáciu, servis zabezpečovacích a kamerových systémov

elektronickú požiarnu signalizáciu a hlasovú signalizáciu požiaru (EPS a HSP)

budovanie optických sietí

revízie zariadení a štruktúr

O nás

Nie sme len montážna firma.

Vieme pripraviť kompletnú projektovú dokumentáciu elektroinštalácie. Na stavebné povolenie, aj realizačný projekt. Dokumentáciu pripravujeme pod odborným dohľadom Ing. Antona Horvátha, člena komory stavebných inžinierov s viac ako 30-ročnou praxou projektanta elektrických obvodov.

Práce sa nebojíme

A preto s každým investorom podpisujeme Zmluvu o dielo v zmysle Obchodného zákonníka. Používame len kvalitné prvky a materiály, pracujeme s profesionálnym náradím a disponujeme vlastnými vozidlami pre dovoz materiálu.

Zapojíme všetko

Náš tím je dobre zohratý v práci na novostavbách, aj pri rekonštrukciách. Vie vytvoriť a spravovať štrukturované systémy od rodinných a bytových domov, cez kancelárske, obchodné priestory, až po priemyselné a technické objekty.

Nie sme one-man-show

Máme špecialistov na projekciu, na silnoprúdové i slaboprúdové štruktúry. Takých, ktorí sú doma vo zváraní optickej kabeláže a aj takých, ktorí vedia dobre zapojiť a nastaviť kamerové systémy. Preto vieme ponúknuť komplexné riešenia.

Stavbu neopustíme

Bez dôkladnej kontroly dielo neukončíme. Pred odovzdaním stavby si ju projektový manažér, aj vedúci montážnej skupiny, skontroluje a vyhotoví fotografický záznam štruktúrovanej kabeláže. Po ukončení prác je tento záznam spolu s podrobným rozpisom fakturovaných položiek odovzdaný investorovi stavby.

Poradenstvo 

Pýtajte sa. Ochotne poradíme, skúsenosti na to máme. Záber našich prác je veľký. Sme v tom doma 🙂

Náš tím

Anton Horváth

Anton Horváth

obchodný riaditeľ, projekčná a realizačná časť

Lukáš Nitriansky

Lukáš Nitriansky

technický riaditeľ, EZS

Mgr. Ján Kucman

Mgr. Ján Kucman

projektový manažér

Ľubica Horváthová

Ľubica Horváthová

ekonomický úsek

Máte otázku? Pokojne nás kontaktujte.

E–mail

info@hnsystems.sk

Telefón

+421 908 754 731

Kontaktné údaje

HN Systems, s.r.o
V. Clementisa 53, Trnava 917 01
IČO: 52183441
DIČ: 2120920978
IČ/DPH: SK2120920978 podľa §4
Č. účtu: SK27 0900 0000 0051 5480 4266
Bankové spojenie: SLSP, a.s.

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Vložka číslo: 43727/T